10 months ago

Anons informacyjny – kursy z obsługi klientaObwieszczenie – szkolenia z hiszpańskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkolenia-online.co read more...10 months ago

Ołoszenie – szkolenia z szybkiego pisaniaZaproszenie – kursy z międzykulturowości

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...