5 days ago

Anons informacyjny – kursy z obsługi klientaObwieszczenie – szkolenia z hiszpańskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkolenia-online.co read more...

5 days ago

Informacja – kursy z politologiiOłoszenie – szkolenia z przywództwa

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

6 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z estońskiegoAnons informacyjny – warsztaty z Linuxa

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://team-building24 read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z szybkiego pisaniaZaproszenie – kursy z międzykulturowości

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 week ago

Publikacja – szkolenia z rolnictwaAnons informacyjny – warsztaty z szybkiego pisania

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z estońskiegoAnons informacyjny – szkolenia z kreatywności

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 week ago

Publikacja – kursy z meycyjnyPublikacja – treningi z fizykich

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...